×

Ostrzeżenie

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Ścieżki nie ma wśród ścieżek open_basedir.

 Dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

31 lipca 2019 r. zakończyłam pracę w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

 

Obszary zainteresowań

geografia społeczna i kulturowa, turystyka kulturowa

 

Miejsca zatrudnienia

1973-2006 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

                     Instytut Krajów Rozwijających się, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

 

 2006- lipiec 2019 - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 

Pełnione funkcje

2008-2019 - Prorektor ds. naukowych

 

Tematyka wykładów

W okresie pracy na Uniwersytecie Warszawskim - społeczno-kulturowe problemy krajów rozwijających się   

W Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych - geografia turystyczna Polski i świata.

 

Pobyty badawcze

University of Sussex, University of Oxford, Université de Nice, University of Tanta, Ankara University

 

W wolnym czasie

spacery, gotowanie, jazz, muzyka klasyczna.

 

Wybrane publikacje powiązane z badaniami prowadzonymi w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 

E. Puchnarewicz (ed.), Tourism in Poland, The Higher School of Tourism and Language Studies in Warsaw, Warsaw 2015, 170 pp.

 

E. Puchnarewicz, Geopolitics and tourism in Poland, in: E. Puchnarewicz (red.), “Tourism in Poland”, The Higher School of Tourism and Language Studies in Warsaw, Warsaw 2015, pp. 11-26.

 

E. Puchnarewicz, Współpraca uczelni z otoczeniem społecznym w perspektywie nowych wyzwań współczesności, w: J. Wyleżałek, K. Najder-Stefaniak, K. Bogacka (red.), „Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013, s. 112-120.

 

E. Puchnarewicz, Krajobraz kulturowy wsi polskiej jako atrakcja turystyczna, w: A. Dudek (red.), „Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku Profesora Janusza Gudowskiego”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 243-250.

 

E. Puchnarewicz, Turystyka pamięci – potomkowie jeńców wojennych w Hemer, w: M. Kazimierczak (red.), „Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania”, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 345-352.

 

E. Puchnarewicz, Wybrane konteksty współczesnych podróży i turystyki do egzotycznych światów, w; Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.), „Aksjologia podróży”, Almamer, Warszawa 2012, s. 41-62.

 

E. Puchnarewicz, Sektor pozarządowy działający na rzecz turystyki szansą rozwoju społeczności lokalnych. Doświadczenia krajów Południa, w: B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński (red.), „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 92-108.

 

E. Puchnarewicz, „Turystyka młodzieży szkolnej i jej funkcja edukacyjna”, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2012, nr 38, s. 67-79.

 

E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, 415 s.

 

E. Puchnarewicz, Wstęp. Regiony świata – zależności między dziedzictwem kulturowym a turystyką, w: E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 7-15.

 

E. Puchnarewicz, Dziedzictwo prehistoryczne Afryki Subsaharyjskiej jako potencjał turystyczny, w: w: .E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 267-279.

 

E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i  Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, 381 s.

 

E. Puchnarewicz, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, w: E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków   Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, s. 15-33.

 

E. Puchnarewicz, Inny Egipt - walory ekokulturowe kraju poza obszarami turystyki masowej, w: E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, s. 237-259.

 

D. Orłowski, E. Puchnarewicz (red.), „Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, 390 s.

 

E. Puchnarewicz, Turystyka jako stymulator rozwoju lokalnego w Afryce, w: K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), „Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i w Afryce”, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 313-335.

 

E. Puchnarewicz, Interpretacje badawcze a realia w zakresie turystyki kulturowej w krajach rozwijających się, w: „Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2010, nr 5, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 25-35.

 

E. Puchnarewicz, "Turystyka islamska" jako nowa koncepcja rozwoju turystyki w świecie muzułmańskim, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2009, nr 4, s. 51-69.

 

E. Puchnarewicz, Rozwój turystyki na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 2, s. 21-39.

 

E. Puchnarewicz, Wpływ turystyki na społeczności lokalne. Doświadczenia krajów rozwijających się, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 1, s. 7-21.

 
E. Puchnarewicz, artykuł recenzyjny, Dobre strony uniwersalnego podręcznika,  („Turystyka”, red. Włodzimierz Kurek, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007), w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 2, s. 125-132.

 

 

Wybrane publikacje powiązane z badaniami prowadzonymi w okresie pracy na Uniwersytecie Warszawskim

 

A. Bankole, E. Puchnarewicz (eds.), „NGOs, International Aid and Development in the South”, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw 2008, 148p.

 

E. Puchnarewicz, Good Governance in Egypt: the Search for Political Equilibrum, w: K. Trzciński (red.), “The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. Studies and essays in honour of Professor Jan J. Milewski”, Warsaw University, Warsaw 2007, s. 127-135.

 

E. Puchnarewicz, Człowiek w przestrzeni kulturowej świata islamu. Wybrane aspekty, w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), „Człowiek w badaniach geograficznych”, Uniwersytet Łódzki,  WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 181-195.

 

E. Puchnarewicz, ”Państwo a rodzina we współczesnym Egipcie”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003, 200 s.

 

E. Puchnarewicz (red.), ”Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003, 360 s.

 

E. Puchnarewicz, ”Modernisation of the State and the Family. A Egyptian View with a Glance at Poland”, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, Warsaw 2001, 103 s.

 

E. Puchnarewicz (red.), “Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999, 206 s.

 

E. Puchnarewicz, Kształtowanie się nowego ładu politycznego. Ewolucja pozycji wodzów tradycyjnych w administracji Złotego Wybrzeża, w: S. Łodziński, Jan J. Milewski, J. Zdanowski (red.), „Obrazy świata kultury. Wspomnienia i studia poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Zajączkowskiego”, Wydawnictwo Naukowe Semper, 96-107.