×

Ostrzeżenie

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Ścieżki nie ma wśród ścieżek open_basedir.

E. Puchnarewicz, Turystyka jako stymulator rozwoju lokalnego w Afryce, w: K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), "Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i w Afryce", Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 313-335.

 

Streszczenie: Autorka podejmuje w pracy próbę wyjaśnienia kwestii, czy i w jaki sposób turystyka może stać się stymulatorem rozwoju lokalnego w Afryce. Punkt wyjściowy analizy stanowią rozważania o syndromie peryferyjności krajów afrykańskich. Przeszłość kolonialna i nakładający się na to współczesny globalny układ gospodarczy nie dają mieszkańcom tego kontynentu większych szans na wyrwanie się z kręgu biedy. Jak podkreśla autorka, pewną nadzieją są międzynarodowe projekty rozwoju przez turystykę, które określają warunki i sposoby pomocy wprowadzania autochtonów w sferę aktywności na rzecz turystyki. Następnie autorka podejmuje problem szans rozwoju państw afrykańskich przez turystykę, analizując miejsce kontynentu w turystyce światowej oraz ukazując zróżnicowanie rozwoju tego sektora w przodujących gospodarczo krajach. Zasadniczą część pracy stanowią wybrane przykłady zaangażowania w działalność turystyczną społeczności lokalnych Afryki. Ta część opiera się na zgromadzonych studiach terenowych z Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej. W końcowej części autorka podejmuje próbę oceny roli turystyki jako stymulatora rozwoju lokalnego w Afryce.

Attachments:
Download this file (Turystyka_jako_stymulator_rozw_lokalnego.pdf)Pobierz cały tekst[ ]10619 kB