×

Warning

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Path not in open_basedir paths.

Dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

In July 2019 I have finished work in Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw.

 

Research and educational areas of interest

social and cultural geography, cultural tourism

 

Place of employment

1973-2006 - University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Developing Countries, Institute of Regional and Global Studies

2006- 2019 - the Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw

Functions performed

2008- June 2019 - Vice-Rector for research
 

Lecture topics

While working at the University of Warsaw - the socio-cultural problems of developing countries

The Higher School of Tourism and Foreign Languages - tourism geography of Poland and the world, 
 

Research stays

University of Sussex, University of Oxford, Université de Nice, the University of Tanta, Ankara University
 

In my free time

hiking, biking, cooking

 

 

Selected publications associated with research at the Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw

 

E. Puchnarewicz (ed.), Tourism in Poland, The Higher School of Tourism and Language Studies in Warsaw, Warsaw 2015, 170 pp.

 

E. Puchnarewicz, Geopolitics and tourism in Poland, in: E. Puchnarewicz (red.), “Tourism in Poland”, The Higher School of Tourism and Language Studies in Warsaw, Warsaw 2015, pp. 11-26.

 

E. Puchnarewicz, Współpraca uczelni z otoczeniem społecznym w perspektywie nowych wyzwań współczesności, w: J. Wyleżałek, K. Najder-Stefaniak, K. Bogacka (red.), „Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013, s. 112-120.

 

E. Puchnarewicz, Krajobraz kulturowy wsi polskiej jako atrakcja turystyczna, w: A. Dudek (red.), „Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku Profesora Janusza Gudowskiego”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 243-250.

 

E. Puchnarewicz, Turystyka pamięci – potomkowie jeńców wojennych w Hemer, w: M. Kazimierczak (red.), „Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania”, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 345-352.

 

E. Puchnarewicz, Wybrane konteksty współczesnych podróży i turystyki do egzotycznych światów, w; Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.), „Aksjologia podróży”, Almamer, Warszawa 2012, s. 41-62.

 

E. Puchnarewicz, Sektor pozarządowy działający na rzecz turystyki szansą rozwoju społeczności lokalnych. Doświadczenia krajów Południa, w: B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński (red.), „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 92-108.

 

E. Puchnarewicz, „Turystyka młodzieży szkolnej i jej funkcja edukacyjna”, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2012, nr 38, s. 67-79.

 

E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, 415 s.

 

E. Puchnarewicz, Wstęp. Regiony świata – zależności między dziedzictwem kulturowym a turystyką, w: E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 7-15.

 

E. Puchnarewicz, Dziedzictwo prehistoryczne Afryki Subsaharyjskiej jako potencjał turystyczny, w: w: .E. Puchnarewicz (red.), „Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 267-279.

 

E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, 381 s.

 

E. Puchnarewicz, The role of multiculturalism in tourism at the beginning of XXI century, w: E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, s. 15-33.

 

E. Puchnarewicz, The other Egypt – eco-cultural values outside mass tourism destinations, w: E. Puchnarewicz (red.), „Wielokulturowość w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, s. 237-259.

 

D. Orłowski, E. Puchnarewicz (red.), „Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, 390 s.

 

E. Puchnarewicz, Turystyka jako stymulator rozwoju lokalnego w Afryce, w: K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), „Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i w Afryce”, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 313-335.

 

E. Puchnarewicz, Interpretacje badawcze a realia w zakresie turystyki kulturowej w krajach rozwijających się, w: „Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2010, nr 5, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 25-35.

 

E. Puchnarewicz, „Islamic Tourism” as a New Concept of Tourism Development in Muslim World, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2009, nr 4, s. 51-69.

 

E. Puchnarewicz, Tourism development in the Near East and North Africa, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 2, s. 21-39.

 

E. Puchnarewicz, The impact of tourism on the local communities. The developing countries experiences, w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 1, s. 7-21.


E. Puchnarewicz, artykuł recenzyjny, Dobre strony uniwersalnego podręcznika, („Turystyka”, red. Włodzimierz Kurek, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007), w: „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.” 2008, nr 2, s. 125-132.

 

 

Selected publications associated with research at the University of Warsaw

 

A. Bankole, E. Puchnarewicz (eds.), „NGOs, International Aid and Development in the South”, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw 2008, 148p.

 

E. Puchnarewicz, Good Governance in Egypt: the Search for Political Equilibrum, w: K. Trzciński (red.), “The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. Studies and essays in honour of Professor Jan J. Milewski”, Warsaw University, Warsaw 2007, s. 127-135.

 

E. Puchnarewicz, Człowiek w przestrzeni kulturowej świata islamu. Wybrane aspekty, w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), „Człowiek w badaniach geograficznych”, Uniwersytet Łódzki, WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 181-195.

 

E. Puchnarewicz, ”Państwo a rodzina we współczesnym Egipcie”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003, 200 s.

 

E. Puchnarewicz (red.), ”Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003, 360 s.

 

E. Puchnarewicz, ”Modernisation of the State and the Family. A Egyptian View with a Glance at Poland”, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, Warsaw 2001, 103 s.

 

E. Puchnarewicz (red.), “Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999, 206 s.

 

E. Puchnarewicz, Kształtowanie się nowego ładu politycznego. Ewolucja pozycji wodzów tradycyjnych w administracji Złotego Wybrzeża, w: S. Łodziński, Jan J. Milewski, J. Zdanowski (red.), „Obrazy świata kultury. Wspomnienia i studia poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Zajączkowskiego”, Wydawnictwo Naukowe Semper, 96-107.