E. Puchnarewicz, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, w: E. Puchnarewicz (red.), "Wielokulturowość w turystyce", Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Wyd. Libron, Kraków 2010, s. 15-33.